Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 325
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
31720404: A.L.ANTONY, s.r.o.
43557830: Alexander Jalč
34607901: Alojz Lovás - TOOLS
43915728: Andrej Nagy - ANDY
44287429: Anna Puklejová
44512392: Anton Hajdu
36215457: ASKO HOLDING s.r.o.
31660746: Aveo Engineering, s.r.o.
31975089: Bernadetta Veselényiová - súkromná zubná technika
14374706: Božena Dzurňáková
44084692: Branislav Lafko
43672647: Cyril Krajňák
43307825: Dana Vozárová - DAVO
11950234: Danica Vaškovičová - DECENT
40109551: Daniel Eliáš
43344160: Denisa Michaliková - DAMAK - X
36702161: Drevovýroba LUDRUT s.r.o.
31734669: DRON Mäso, s.r.o.
34607749: Dušan Kuzár
40126480: Dušan Pjatak